Erasmus +, mobility žáků


V roce 2017 se naše škola úspěšně zapojila do programu Erasmus+, konkrétně do projektu Mobility osob – Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Cílem všech typů mobility je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.

Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.

V rámci tohoto projektu vycestuje 35 studentů střední školy na pracovní stáž v odborné přípravě. Studenti pracují ve firmách a bydlí a stravují se v hostitelských rodinách. Délka stáže je 3 týdny.

Termín stáže: podzim

24.9. 2017 – 14.10. 2017

Místo stáže:

Irsko – Cork, Velká Británie – Portsmouth

Počet studentů:

Velká Británie: 9 studentů 4.ročníků

Irsko: 11 studentů 4.ročníků

Doprovod: Velká Británie: Mgr. Helena Bendová, Irsko: PaedDr. Eva Dmitrišinová

Termín stáže: jaro

28.5. 2018 – 19.6. 2018

Místo stáže: totožné

Počet studentů:

Velká Británie: 6 studentů 3 ročníků

Irsko: 9 studentů 3. ročníků

Doprovod: Velká Británie: PaedDr. Eva Dmitrišinová, Irsko: Mgr. Helena Bendová

Další informace a články studentů z podzimního termínu najdete na portal.spseplzen.cz