Fakulta aplikovaných věd


Technická fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají. Vzdělání, se kterým se neztratíte… Fakulta aplikovaných věd je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce. Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízí fakulta svým studentům možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa.

Oblast podnikání

  • fyzika
  • geomatika
  • informačnítechnologie
  • kybernetika
  • matematika
  • mechanika
  • stavitelství

Kontakty

  • http:// fav.zcu.cz
  • suchome@fav.zcu.cz
  • +420 377 632 001