Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji


Cílem projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Řešitelem tohoto projektu je Plzeňský kraj. Jeho realizace spadá do období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2015.

Projekt počítá se zapojením 18-ti středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 8 středních a 70 základních škol v plzeňském regionu. Na každou střední školu budou napojeny nejméně čtyři základní školy.

Cílovou skupinou jsou žáci středních a základních škol. Dále pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Projekt určený středním školám umožní zařídit a zmodernizovat školy odpovídajícím vybavením a přístroji. Žáci základních škol budou motivováni možností provádění experimentálních měření a praktických cvičení, které na své ZŠ nemohou realizovat. Budou navštěvovat školu vyššího stupně, setkávat se s vrstevníky i žáky škol středních, a poznají tak základy nových profesí.

Naše škola je jednou z osmnácti partnerských SŠ tohoto projektu.

Manažerem projektu u nás je ředitelka školy Ing. Naděžda Mauleová, MBA.

Na řešení naší části projektu se v současné době podílí 12 učitelů naší školy. Kromě modernizace učebny fyziky a pořízení potřebného vybavení pro modernizaci výuky matematiky, fyziky, chemie a elektrotechniky projekt zahrnuje nové mimoškolní aktivity pro žáky naší školy i školní a mimoškolní aktivity pro žáky šesti spolupracujících plzeňských i mimoplzeňských ZŠ.