Comenius – The Smart Home in Europe


Jedná se o dvouletý mezinárodní projekt spolupráce středních škol z České republiky, Belgie, Finska, Itálie, Německa a Maďarska. Koordinátorem projektu je belgická škola. Projekt seznamuje studenty s rozvojem a používání technologií v tzv. inteligentních domech. Zabývá se různými oblastmi využití těchto technologií např. pro řízení teploty, zabezpečení majetku, služby a komunikaci uvnitř i vně moderních staveb.

Výsledkem projektu bude několik modelových staveb vybavených inteligentními senzory a ovládaných systémy nejčastěji používanými v jednotlivých partnerských zemích. S tímto projektem se studenti zúčastněných zemí přihlásili do mezinárodní soutěže KNX AWARD, cathegory YOUNG, kde v konkurenci 104 projektů z různých zemí světa obsadili první místo. Výhru 1000 euro věnovali nadaci Peter Maffay Foundation na podporu rozvoje vzdělanosti dětí v Rumunsku.

realizátor : Ing. Karel Hajžman, Ing. Jaroslava Skalová

Projekt finančně podpořila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.