Výstavba víceúčelového hřiště


Cílem projektu je vytvoření moderního sportovního zařízení s charakterem obecního sportoviště, které budou moci využívat jak žáci školy a domova mládeže, tak i sportovní oddíly a sportující veřejnost a to po celý den/týden s volným přístupem. Hřiště bude bezplatně k dispozici školám a školským zařízením působícím v obci a bude vytvářet regulérních podmínky pro míčové hry a soutěže pořádané Asociací školních středoškolských klubů i ostatními sportovními organizacemi. Poskytne podmínky pro zdravé sportování na sportovišti s údržbou zajištěnou žadatelem – volný, celodenní a bezplatný přístup na sportoviště bude zabezpečen určeným pracovníkem školy, údržba sportoviště bude rovněž zajištěna správcem sportoviště školy.

realizátor : Ing. Pavel Blažek

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).