Co umí počítač při konstruování výrobku


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Smyslem projektu je motivovat žáky končící základní školu ke studiu na technických školách. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno pomocí pochopení grafické počítačové konstrukce návrhu různých součástí.

realizátor : Ing. Eva Schűtzová

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).