Spektrum


Projekt zlepšuje podmínky a rozšiřuje nabídku zájmových aktivit, které nabízíme studentům ubytovaným v našem domově mládeže a tím eliminuje možnosti vlivu sociálně – patologických jevů, které studenty v současné době obklopují. Konkretním řešením je vznik klubu, kde bychom dokázali soustředit širokou nabídku volno časových aktivit.

realizátor : p. Pavla Tomková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.