Školní zahrada VOŠ a SPŠE Plzeň


Cílem projektu je kvalitní naplnění školských vzdělávacích programů s využitím školní zahrady a tak přispět k plnění cílů environmentální výchovy a vzdělávání žáků, kteří jsou hlavní cílovou skupinou projektu. Splnění tohoto cíle umožňují každodenní podněty z prostředí, ve kterém jsou žáci vzděláváni. Uplatňování a zdůvodňování ekologických hledisek tak vychází z běžného provozu školy. Chápání základů ekologie a ochrany životního prostředí a získání komplexního pohledu tak vychází z kurikulárního rámce přírodovědného vzdělání s ohledem na charakter oboru.

realizátor : Ing. Pavel Blažek, Mgr. Pavla Procházková, Vladimír Koutník

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí.