Simulace Virtulife


Simulace Virtulife je metodická pomůcka k výuce finanční a ekonomické gramotnosti studentů VOŠ a SPŠE. Simulace učí studenty správně vyhodnotit finanční situaci, ve které se právě nacházejí, reálně hospodařit s příjmy a upozorňuje na nebezpečí s finančním zadlužováním.

realizátor : Ing. Milan Holub

Projekt finančně podpořil MO Plzeň 2 – Slovany.