Program START pro úspěšný vstup do 1. ročníku SPŠE


Program START pozitivně formuje osobnost žáků a připravuje je na zvládání náročných a krizových životních situací a tím zabraňuje přestupkovým nebo kriminálním deliktům. Dále ovlivňuje klima ve třídě z hlediska nežádoucích jevů, jako je šikana, užívání či distribuce drog a jiných návykových látek.

realizátor : Ing. Milan Holub 

Projekt finančně podpořil MO Plzeň 2 – Slovany.