Posilováním právního vědomí proti kriminalitě


Tímto naším novým projektem bychom chtěli navázat na naše předchozí aktivity především v oblasti prevence kriminality a v souladu s rámcovými plány a výukovými osnovami a minimálním preventivním programem chceme ve spolupráci s P-centrem realizovat semináře. Cílem všech seminářů je získání informací k dané problematice, posílení právního vědomí a diskuse. Třídní kolektiv si sám zvolí jedno z nabízených témat semináře.

realizátor : Mgr. Alena Veselá

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně.