Ohře aneb Zdoláme společně nejen říční, ale také životní peřeje


Reciproční projekt družebních škol VOŠ a SPŠE Plzeň a FOS/BOS Cham (SRN). V rámci tohoto projektu bude uskutečněn sjezd řeky Ohře. Cílem projektu je rozvoj partnerských vztahů žáků a uplatnění jejich znalosti cizích jazyků v praxi. Projekt přispívá tvůrčím způsobem k seznámení s historií, kulturou, tradicemi, vědou a technikou Čech a Bavorska.

realizátor : p. Anna Ženíšková

Projekt finančně podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).