Naprogramujme stroje, ať pracují za nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Cílem projektu je motivovat žáky končící ZŠ ke studiu technických oborů. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno vlastní činností žáků při praktickém obrábění materiálů a programováním strojů k zajištění automatizované výroby.

realizátor : Ing. Lubomír Nový

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).