Inovativní prvky ve výuce odborných předmětů – multimediální učebna


Modernizace učebny pro teoretickou výuku v odborných předmětech má za úkol zavést nové metody výkladu, zvýšit jeho efektivitu a umožnit snadnější porozumění probírané problematice. Výklad bude pro větší názornost a představivost doplněn konstrukčními nákresy, demonstracemi a praktickými ukázkami.

 

realizátor : Ing. Jaroslava Skalová, Ing. Karel Hajžman, Ing. Pavel Blažek
Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ.