Inovace laboratorního měření


Projekt je zaměřen na moderní způsoby výuky a zařízení výukové laboratoře. Cílem projektu je kvalifikovaně připravit studenty jak pro práci v odborných firmách, tak pro úspěšné studium na technických vysokých školách.
Modernizovanou laboratoř bude možné využívat pro praktická cvičení v předmětech Elektronika, Číslicová technika, Elektrická měření a Praxe. V prostorách laboratoře se vystřídají studenti střední školy i vyšší odborné školy.


Součástí projektu je inovace stávající laboratoře tak, aby umožňovala studentům pohodlně simulovat i laboratorně ověřovat probírané elektronické obvody a systémy. To se týká zejména laboratorních stolů a přípravků pro praktická cvičení, abychom zajistili aktualizaci vědomostí studentů a jejich seznámení s moderní součástkovou základnou. S tím souvisí i doplnění a obnova návodů pro praktická cvičení ve výše uvedených předmětech.
Inovací laboratoře lze také zvýšit zájem středoškolské generace o oblasti moderní slaboproudé elektroniky a vyspělých elektronických komunikačních technologií. K dosažení tohoto cíle budou užity všechny dostupné prostředky přímé individuální a kolektivní práce se studenty. Tím chceme zvýšit možnosti studentů při hledání pracovních míst v oblasti elektrotechniky, kterých je právě v našem regionu široká nabídka.

realizátor : Ing. Pavel Blažek, Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně.