Elektřina kolem nás


Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Žáci ZŠ Plzeňského kraje budou seznámeni s činností jednoduchých elektrických obvodů. Na výběru témat se budou podílet sami žáci a jejich praktická realizace bude pomocníkem při odstranění bariér při rozhodování o budoucím studiu technického zaměření.

realizátor : Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).