Bouráme další bariéry


Cílem projektu je zlepšení bezbariérovosti školy a umožnění studia i těžce zdravotně postiženým zájemcům o studium na naší škole. Projekt umožní dokončení bezbariérového přístupu zdravotně postižených do prostoru dílen bez pomoci jiných osob a současně řeší výstavbu sociálního zařízení pro imobilní.

realizátor : Ing. Pavel Blažek

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OSVZ).