Hledání cest II


Projekt navazuje na předcházející pilotní projekt „Hledání cest“. Hlavní prioritou projektu je podpora rozvoje osobnosti jedince ve smyslu rozvinutí jeho vnitřního potenciálu, podpora formování pozitivní či prosociální hodnotové orientace, hledání a vytváření perspektiv. Další prioritou je pokračování ve výchově „PEER SKUPIN“, které svými zdravými postoji ovlivňují své vrstevníky a orientují se na pomoc mladším studentům.

realizátor : p. Emilia Zemánková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OSVZ).