Informační technologie

Pokud pravidelně sedáváš hodiny u počítače, jsi kreativní, jde ti matematika a zajímá tě, jak počítače vlastně fungují a co všechno dokáží, pak je obor Informační technologie přímo pro tebe. Vybereš si jedno ze zaměření – Analýza, vývoj a správa nebo IT pro firmy a podnikání a budeš tak studovat přesně to, co tě nejvíc baví.

 

Po odbornících z tohoto oboru je na trhu práce dlouhodobě obrovská poptávka, která v dohledné době rozhodně nezmizí. Ať chceš dělat skvělé webové stránky, stát se vývojářem, programátorkou nebo pokračovat na vysokou školu, tenhle obor tě skvěle připraví na jakoukoliv IT činnost, kterou si vybereš.

Podívej se, co všechno zažiješ.

Na co se chceš zaměřit ty?

Analýza, vývoj a správa – získáš znalosti v oblasti správy počítačových sítí a systémů, ochrany dat, ovládneš základy vývoje aplikací i tvorby webových stránek. Ve 3. ročníku si vybereš blok odborných předmětů, díky kterým se ještě více zaměříš na to, co chceš dělat.

Vývoj aplikací– budeš rozvíjet své schopnosti v oblasti vývoje aplikací. Naučíš se programovat v jazyku Java, vytvářet webové aplikace v PHP a aplikace pro mobilní zařízení s systémem Android. Během studia budeš i vyvíjet aplikace pro chytrá zařízení v Internetu věcí.

Správa systémů– tento blok je zaměřen na pokročilou správu operačních systémů, počítačových sítí a vývoje aplikací a systémů. Absolvuješ kurzy CCNA v rámci školní CISCO akademie s možností získat mezinárodní certifikáty. Seznámíš se i se základy kybernetické bezpečnosti a praktickým zabezpečením počítačových sítí a systémů.

Datová analytika – zaměření kombinuje tři základní pilíře: 1) porozumění dat – pomocí pokročilých nástrojů a technologií (Python, pandas, ETL, API) budeš analyzovat pořízená data a hledat v nich anomálie a zákonitosti 2) uchování dat – projdeš si celým životním cyklem návrhu databáze a budeš ji implementovat v nejlepších nástrojích na trhu jako je MS SQL 3) vizualizace dat – interpretace dat je stejně důležitá, jako porozumění a uchování dat. Pokud nejsi své závěry schopen vhodně zobrazit, a to u složitých struktur čítající miliony záznamů může být výzva, zůstane tvá práce nedoceněna. Ale neboj, Business Intelligence již zná způsoby jak toho docílit a ty se je naučíš taky.

IT pro firmy a podnikání– je zaměření IT, které v sobě kombinuje vzdělávání v oblasti Informačních technologií a Obchodu. Pokud máš rád/a technologie, ale nevidíš se jako programátor nebo správce informačních technologií, a raději chceš být důležitým pojítkem mezi IT a obchodem nebo si chceš založit vlastní firmu v oblasti IT nebo chceš pokračovat ve studiu na technické či ekonomické vysoké škole, je tato specializace přímo pro tebe.

Naši absolventi

vyhnanek11
Ke studiu na SPŠE jsem nastoupil v roce 2006. Už tehdy jsem měl jasnou představu, že se budu živit technologiemi. Obor Správa počítačových sítí mi poskytl nejen široké znalosti ohledně počítačových systémů a komunikace mezi nimi, ale také základy programování, které mi při následném studiu softwarového inženýrství na Západočeské univerzitě přišly velmi vhod. Musím ocenit také velmi osobní a přátelský přístup vyučujících, kteří vytvářeli prostředí, ve kterém se člověk nebál zeptat se. Znalosti nabyté na SPŠE v Plzni nyní využívám při práci na novém Skype. Jsem součástí týmu, který má na starosti textovou komunikaci, tedy část aplikace hojně využívající přenosu dat po síti. To, že vím, co se se zprávou děje mezi tím, co stisknu tlačítko „Odeslat“ a příjemci se zobrazí na telefonu, je zásluhou právě SPŠE.Jiří Vyhnálek, Software Engineer, Microsoft
born
Studium na SPŠE mě propojilo s těmi správnými lidmi. Společně jsme během studia vyvinuli dva vlastní úspěšné produkty a vytvořili desítky zakázkových webů. Napříč roky jsem spolupracoval s tehdy vznikající společností Twisto.cz, kde jsem v průběhu čtvrtého ročníku začal na půl úvazku pracovat.Daniel Born, me@danborn.cz
caldr
Studium na SPŠE mi dalo velice mnoho. Ve druhém ročníku jsem se ve škole dozvěděl o Studentském Trenérském Centru společnosti Microsoft, do kterého jsem se později přes několik výběrových kol dostal a mohl jsem se tak dostat do světa velkých technologií. Ve škole jsem se také podílel se na správě školní počítačové sítě, kde jsem vyvinul několik aplikací, které na škole fungují (doufám) dodnes. Především tato možnost „spolupracovat s učiteli a správci“, mě velmi posunula a těžím z ní dodnes jako fullstack vývojář několika webových projektů a startupů.Lukáš Caldr, vývojář

KÓD OBORU
18-20-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Informační technologie

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají pro oba typy studia – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Další kritéria přijímacího řízení jsou stanovena školou vždy nejpozději na konci ledna. 

Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
120

Proč studovat IT?

Chceš si zjistit víc informací? Přijď na den otevřených dveří.

Přijď si všechno vyzkoušet na vlastní kůži.

Podívej se na pár pozic, kde se uplatníš rovnou po škole

Vývoj aplikací a správa systémů

Správce počítačových systémů a sítí

Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Technik IT

Samostatný technik IT soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšení provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Operátor výpočetní techniky

Operátor výpočetní techniky provádí vkládání dat a obsluhu počítačových aplikací podle přesných instrukcí. Vkládá data a datové soubory do databází a počítačových aplikací, zajišťuje distribuci užovatelům, zálohuje datové soubory a knihovny a obsluhuje periferní zařízení.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Správce aplikací

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací – zajišťuje ochranu autorských práv v oblasti software, udržuje databáze v uživatelských systémech, stará se o bezpečnost dat a jejich zálohování apod.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Programátor

Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení. Zjišťuje potřeby uživatelů, programuje aplikace, databáze a operační systémy, vytváří webové stránky a řeší vzniklé problémy.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Webdesigner

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Softwarový tester

Softwarový tester připravuje a udržuje vstupní a výstupní dokumenty pro potřeby testování, data potřebná pro testování, provádí samotné vykonávání testů, analyzuje a zpracovává výsledky testů.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Správce databází

Správce databáze udržuje databáze dat, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází. Rovněž se orientuje v problematice operačních systémů a síťové infrastruktury.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Datový analytik je profesionál, který zkoumá data pomocí nástrojů pro analýzu dat a získává s nich informace užitečné pro management.

Tito lidé jsou schopni ve velkém množství dat pomocí logického přístupu a technologií (programovací jazyky) identifikovat vzorce, závislosti a trendy, které mohou pozitivně ovlivnit manažerské rozhodnutí a tím i výkonnost podniku.

Datový analytik není čistě programátor a ke své práci potřebuje mnoho měkkých dovedností, protože často komunikuje. Svoje výsledky prezentuje managementu a musí být schopen si svoje postupy a výsledky obhájit.

Tím že neustále roste komplexita informačních systémů podniků (počet i složitost), je stále těžší z dat získat užitečné informace a roste poptávka po těchto profesionálech.

Více informací najdeš na Biportal.cz

IT pro firmy a podnikání

Analytik IT

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Projektový manažer

Projektový manažer zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Administrátor projektu

Administrátor projektu spolupracuje s manažerem projektu na organizování a zajišťování realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

IT konzultatnt

IT konzultant soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšování provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti.

Více informací najdeš na stránkách Jobs.cz.

Podívej se na konkrétní pracovní nabídky pro tenhle obor!

Zjištíš, že o naše studenty je obrovský zájem už na střední.