Elektrotechnika - obory budoucnosti

Elektrotechnika a její zaměření Internet věcí či Telematika jsou obory budoucnosti. Chytrá města a domácnosti, roboti, řízení dopravních systémů, automatizace i výpočetní technika – to jsou příklady oborů, kde všude se můžeš uplatnit. Navíc si vybereš jednu ze sedmi specializací. Budeš tak studovat přesně to, co tě nejvíc baví.  

 

Elektrotechnika tě skvěle připraví do praxe a uplatnění tohoto oboru je opravdu velké. A pokud tě bude učení bavit, bez problémů můžeš pokračovat na vysokou školu! Naši studenti se pravidelně dostávají na prestižní technické univerzity.

Podívej se, co všechno zažiješ.

Vyber si specializaci už teď

Internet věcí  – unikátní spojení Elektrotechniky a Informačních technologií, jedna ze stavebních součástí Průmyslu 4.0. Nejprve se naučíš programovat a vyzkoušíš si první kroky v programování řídících mikrokontrolérů. Postupně pak získáš plno dalších znalostí z elektrotechniky, průmyslových systémů a IoT. Stane se z Tebe junior vývojář a začneš navrhovat a konstruovat vlastní elektronická zařízení! Většinu výuky budeme pracovat zejména s mikrokontroléry ARM, a to od jednoduchých vývojových desek až po vlastní školní platformu.
Pokud se chceš stát odborníkem na IoT , navrhovat a programovat chytrou elektroniku, musíš svoji volbu uvést již na přihlášku!

Telematika – nový, velice atraktivní obor s velkou možností uplatnění v odvětví, které aktuálně zažívá velmi dynamický rozvoj, a nabízí široké uplatnění absolventů zejména ve vývoji, výrobě i provozu železničních zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Jedná se o spojení automatizace, telekomunikací a informatiky. Budeš rešit problematiku přejezdových zařízení, zabezpečení a řízení provozu ve stanicích i mimo ně. Staň se součástí oboru, který již více než století zvyšuje bezpečnost cestujících i drahocenného nákladu, a který bez obav umožní zvyšování rychlosti až na několik set kilometrů za hodinu. Díky znalosti angličtiny i němčiny budou mít o tebe zájem i zahraniční firmy. Pokud chceš studovat právě toto zaměření, musíš svoji volbu uvést již na přihlášku!

Slaboproudý směr oboru Elektrotechnika– pokud si vybereš toto zaměření, dále se můžeš profilovat do těchto specializací:

Mechatronika – zaměříš se na systémy automatizované výroby, řízení strojů a výrobních linek. Odborníci v tomto oboru jsou (a budou) velmi žádaní.

Telekomunikace – budeš se specializovat na přenos informací v telefonních, datových, rádiových i televizních sítích. Díky postupné digitalizaci má stále blíže a blíže k výpočetní technice.

Zabezpečovací a poplachové systémy – naučíš se, jak správně zabezpečit budovy a další objekty.

Silnoproudý směr oboru Elektrotechnika– čekají tě předměty jako Elektroenergetika, Elektrické stroje a přístroje a Průmyslová elektronika. Naučíš se maximálně využívat informační technologie i nejnovější inteligentní systémy všude tam, kde elektřina ze zásuvek nestačí.

Naši absolventi

vytisk11
SPŠE jsem úspěšně absolvoval v roce 2009, studoval jsem Elektrotechniku, specializaci výpočetní techniku. Dále jsem pokračoval na ZČU na Fakultu aplikovaných věd. Po ukončení školy jsem se přestěhoval do Prahy a pracoval jsem jako vedoucí týmu designování nových modelů aut a díky tomuto projektu jsem momentálně skončil v Anglii, kde pracuji pro Jaguar Land Rover jako vedoucí inženýr palivového systému v první fázi vývoje pro rok 2022.Tomáš Výtisk, Fuels Package Leader
lucie neuzilova
Po vystudování Elektrotechniky jsem nastoupila do mezinárodní společnosti ABB, kde pracuji jako web master a marketingový specialista. SPŠE pro mě byla brána do světa techniky a nejkrásnější 4 roky studia.Lucie Neužilová - Webmaster a marketingová specialistka

KÓD OBORU
26-41-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elektrotechnika

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají pro oba typy studia – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Další kritéria přijímacího řízení jsou stanovena školou vždy nejpozději na konci ledna. 

Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
150

Chceš si zjistit víc informací? Přijď na den otevřených dveří.

Přijď si všechno vyzkoušet na vlastní kůži.

Podívej se na předměty, které tě čekají

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a komunikace 105 66 33 60 264
Anglický jazyk 105 99 132 90 426
Člověk ve společnosti a dějinách 70 99 169
Fyzika 70 66 136
Chemie a ekologie 70 70
Matematika 175 99 99 120 493
Literární výchova 35 66 33 60 194
Tělesná výchova 105 66 66 60 297
Informační a komunikační technologie 105 99 66 270
Ekonomika 66 66 132
Elektronické součástky a obvody 165 165
Technická dokumentace 70 66 136
Základy elektrotechniky 175 99 274
Elektrotechnická měření 165 165
Praxe 68 34 102
Volitelné předměty 429 480 909

Čísla v tabulce označují počet hodin v jednotlivých ročnících a celkový počet hodin za studium.

Kompletní učební plán tohoto oboru ve formátu PDF si můžeš stáhnout zde.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a komunikace 70 66 33 60 229
Cizí jazyk 105 99 132 90 426
Anglický jazyk hlavní 105 99 132 90 426
Člověk ve společnosti a dějinách 70 99 169
Fyzika 70 66 136
Chemie a ekologie 70 70
Matematika 175 132 99 120 493
Literární výchova 35 66 33 60 194
Tělesná výchova 105 66 66 60 297
Informační a komunikační technologie 68 96 164
Internet věcí 105 99 99 300 603
WEB 66 66
Ekonomika 33 63 96
Technická dokumentace 70 70
Základy elektrotechniky 140 66 206
Elektrotechnická měření 165 165
Elektronické součástky a obvody 198 132 150 480
Průmyslové systémy 231 231
Praxe 70 33 103

Čísla v tabulce označují počet hodin v jednotlivých ročnících a celkový počet hodin za studium.

Kompletní učební plán tohoto oboru ve formátu PDF si můžeš stáhnout zde.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a komunikace 70 66 66 60 262
Anglický jazyk hlavní 105 99 132 90 426
Člověk ve společnosti a dějinách 70 99 169
Fyzika 70 66 136
Chemie a ekologie 70 70
Matematika 175 132 99 120 493
Literární výchova 66 66 60 192
Tělesná výchova 105 66 66 60 297
Informační a komunikační technologie 105 96 201
Telematika 140 66 99 300 605
Zabezpečovací technika 66 66
Ekonomika 66 66 112
Technická dokumentace 70 66 136
Základy elektrotechniky 105 66 171
Elektrotechnická měření 165 165
Elektronické součástky a obvody 165 165 165 495
Sdělovací technika 66 66
Praxe 70 33 103

Čísla v tabulce označují počet hodin v jednotlivých ročnících a celkový počet hodin za studium.

Kompletní učební plán tohoto oboru ve formátu PDF si můžeš stáhnout zde.

Podívej se na pár pozic, kde se uplatníš rovnou po škole

Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje

Zpracovává technickou dokumentaci elektrických strojů a přístrojů potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, vykonává dílčí odborné projektové práce. Provádí výpočty parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem, určuje rozměrové dispozice elektrických strojů a přístrojů, určuje mechanické a elektrické vlastností elektrických strojů a přístrojů. Dále vytváří technickou dokumentaci návrhu elektrických strojů a přístrojů a návrhy elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Elektrotechnik projektant

Zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává dílčí odborné projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů. Součástí pracovní činnosti je zpracovávání projektové dokumentace elektrických rozvodů jednoduchých obytných nebo administrativních budov, zpracovávání projektové dokumentace elektrické části jednoduchého technologického zařízení.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Elektrotechnik technolog

Zajišťuje technologickou přípravu elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu s menší technologickou náročností. Obsahem pracovní činnosti je spolupráce na optimalizaci výroby a technologických procesů, kontrola dodržování technologických postupů na pracovištích, vedení příslušné dokumentace, stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby nebo provozních procesů, výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků apod. ve výrobních provozech nebo na montážních pracovištích, příprava a spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu a určování technologických postupů při výrobě nebo montáži elektrotechnických výrobků.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník

Podílí se na základním i aplikovaném výzkumu a vývoji nových technologií a produktů, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a provádí dílčí úkoly k optimalizaci jejich použití v provozu. Součástí pracovní činnosti je spolupráce na realizaci výzkumných úkolů dílčího charakteru v návaznosti na celek i další systémy, návrhy na upřesnění a změny stanovených pracovních postupů a metod, studium odborné technické literatury vztahující se k zadanému úkolu, dílčí vývojová činnost pod odborným vedením i samostatně, realizace laboratorních a funkčních vzorů, vedení stanovené dokumentace k vyvíjeným produktům, poskytování průběžných informací o stavu řešení dílčího úkolu, zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu vývoje, zpracování podkladů pro celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod vývoje a realizace dílčích úkolů při testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Mechatronik elektronických zařízení

Provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií. Součástí pracovní činnosti je technická a programová podpora elektronických zařízení, provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení, sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky, sestavování, zkoušení, opravy a oživování ICT, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky, montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť a vedení příslušné provozní dokumentace.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Revizní technik elektrických zařízení

Provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy. Součástí pracovní činnosti je určení předmětu revize, prostudování podkladů k provedení revize, vypracování zprávy o revizi, prohlídka revidovaného elektrického zařízení, zjištění zjevných závad, měření, zkouška funkčnosti prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Podívej se na konkrétní pracovní nabídky pro tenhle obor!

Zjištíš, že o naše studenty je obrovský zájem už na střední.