Elektrotechnika - obory budoucnosti

Elektrotechnika i Elektrotechnika-Internet věcí jsou obory budoucnosti. Chytrá města a domácnosti, roboti, řízení dopravních systémů či automatizace – to jsou příklady oborů, kde všude se můžeš uplatnit. Budeš tak studovat přesně to, co tě nejvíc baví.  

 

Ovládej technologie, využij příležitosti, pracuj s digitálními technologiemi, používej umělou inteligenci, rozvíjej se – studuj naše elektro obory.

Elektrotechnika tě skvěle připraví do praxe a uplatnění tohoto oboru je opravdu velké. Pokud se budeš chtít dále vzdělávat, rozšiřovat a prohlubovat svoje znalosti, bez problémů můžeš pokračovat na vysokou školu!

Podívej se, co všechno zažiješ.

Vyber si specializaci už teď

Elektrotechnika – IoT

 

Motto:

V praxi zdigitalizuji svět pro chytrá města a chytřejší průmysl, Průmysl 5.0!

 

Obor (školní vzdělávací program) Internet věcí vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP) 26-41-M/01 elektrotechnika.

 

Internet věcí  je unikátní spojení Elektrotechniky a Informačních technologií, jedna ze stavebních součástí Průmyslu 4.0. Většinu výuky budeš programovat mikrokontroléry ARM, a to od jednoduchých vývojových desek až po vlastní školní platformu. Pomocí vhodného výběru senzorů a propojení s řídicí jednotkou dokážeš navrhnout a vybudovat „chytrá“ – inteligentnější a autonomnější zařízení, výrobní procesy, domácnosti atd.

Postupně získáš mnoho znalostí z elektrotechniky, průmyslových systémů a IoT. Propoj roboty a lidi, vezmi v potaz udržitelnost, staň se junior vývojářem a začni navrhovat a konstruovat vlastní elektronická zařízení, která budou součástí Průmyslu 5.0!

 

Pokud se chceš stát odborníkem na IoT, navrhovat a programovat chytrou elektroniku, musíš svoji volbu uvést již na přihlášku!

Elektrotechnika

 

Motto:

„V praxi ovládnu elektřinou svět techniky a energie. Život bude mít jiskru.“

 

První dva ročníky mají v obou zaměřeních stejný obsah. Žáci si směr studia vybírají do třetího ročníku již se znalostí základů oboru.

 

Slaboproudý směr oboru Elektrotechnika

Pokud si vybereš toto zaměření, dále se můžeš profilovat do těchto specializací:

Mechatronika – staneš se součástí efektivnějších výrobních procesů, zaměříš se na automatizaci výroby – ovládneš roboty, budeš řídit stroje i výrobní linky. Odborníci v tomto oboru jsou (a budou) velmi žádaní.

Poplachové a zabezpečovací systémy – naučíš se a seznámíš se s komplexním řešením bezpečnostních systémů, do kterých patří např. poplachová zařízení, protipožární zařízení, kamerové systémy včetně přenosu informací v datových, rádiových i televizních sítí. Staneš se odborníkem, který bezpečnostní systémy nejen zkontroluje, ale i navrhne a spustí do provozu!

 

Silnoproudý směr oboru Elektrotechnika

Energetika – naučíš se propojit informační technologie s inteligentními systémy a znalostmi z oblastí energetiky, elektrických strojů, průmyslové elektroniky, akustiky, fotovoltaických systémů, osvětlení aj. Může z Tebe být například projektant, konstruktér, revizní technik či podnikatel.

Naši absolventi

vytisk11
SPŠE jsem úspěšně absolvoval v roce 2009, studoval jsem Elektrotechniku, specializaci výpočetní techniku. Dále jsem pokračoval na ZČU na Fakultu aplikovaných věd. Po ukončení školy jsem se přestěhoval do Prahy a pracoval jsem jako vedoucí týmu designování nových modelů aut a díky tomuto projektu jsem momentálně skončil v Anglii, kde pracuji pro Jaguar Land Rover jako vedoucí inženýr palivového systému v první fázi vývoje pro rok 2022.Tomáš Výtisk, Fuels Package Leader
lucie neuzilova
Po vystudování Elektrotechniky jsem nastoupila do mezinárodní společnosti ABB, kde pracuji jako web master a marketingový specialista. SPŠE pro mě byla brána do světa techniky a nejkrásnější 4 roky studia.Lucie Neužilová - Webmaster a marketingová specialistka

KÓD OBORU
26-41-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elektrotechnika

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají pro oba typy studia – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Další kritéria přijímacího řízení jsou stanovena školou vždy nejpozději na konci ledna. 

Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
120

Chceš si zjistit víc informací? Přijď na den otevřených dveří.

Přijď si všechno vyzkoušet na vlastní kůži.

Podívej se na pár pozic, kde se uplatníš rovnou po škole

Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje

Zpracovává technickou dokumentaci elektrických strojů a přístrojů potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, vykonává dílčí odborné projektové práce. Provádí výpočty parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem, určuje rozměrové dispozice elektrických strojů a přístrojů, určuje mechanické a elektrické vlastností elektrických strojů a přístrojů. Dále vytváří technickou dokumentaci návrhu elektrických strojů a přístrojů a návrhy elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Elektrotechnik projektant

Zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává dílčí odborné projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů. Součástí pracovní činnosti je zpracovávání projektové dokumentace elektrických rozvodů jednoduchých obytných nebo administrativních budov, zpracovávání projektové dokumentace elektrické části jednoduchého technologického zařízení.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Elektrotechnik technolog

Zajišťuje technologickou přípravu elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu s menší technologickou náročností. Obsahem pracovní činnosti je spolupráce na optimalizaci výroby a technologických procesů, kontrola dodržování technologických postupů na pracovištích, vedení příslušné dokumentace, stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby nebo provozních procesů, výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků apod. ve výrobních provozech nebo na montážních pracovištích, příprava a spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu a určování technologických postupů při výrobě nebo montáži elektrotechnických výrobků.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník

Podílí se na základním i aplikovaném výzkumu a vývoji nových technologií a produktů, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a provádí dílčí úkoly k optimalizaci jejich použití v provozu. Součástí pracovní činnosti je spolupráce na realizaci výzkumných úkolů dílčího charakteru v návaznosti na celek i další systémy, návrhy na upřesnění a změny stanovených pracovních postupů a metod, studium odborné technické literatury vztahující se k zadanému úkolu, dílčí vývojová činnost pod odborným vedením i samostatně, realizace laboratorních a funkčních vzorů, vedení stanovené dokumentace k vyvíjeným produktům, poskytování průběžných informací o stavu řešení dílčího úkolu, zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu vývoje, zpracování podkladů pro celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod vývoje a realizace dílčích úkolů při testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Mechatronik elektronických zařízení

Provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií. Součástí pracovní činnosti je technická a programová podpora elektronických zařízení, provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení, sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky, sestavování, zkoušení, opravy a oživování ICT, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky, montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť a vedení příslušné provozní dokumentace.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Revizní technik elektrických zařízení

Provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy. Součástí pracovní činnosti je určení předmětu revize, prostudování podkladů k provedení revize, vypracování zprávy o revizi, prohlídka revidovaného elektrického zařízení, zjištění zjevných závad, měření, zkouška funkčnosti prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení.

Více informací najdeš na stránkách Národní soustavy povolání.

Podívej se na konkrétní pracovní nabídky pro tenhle obor!

Zjištíš, že o naše studenty je obrovský zájem už na střední.