banner přijímačky

 

O škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň sídlí v areálu u kruhového objezdu na Koterovské ulici v Plzni na Slovanech. Škola byla založena k 1. 7. 1954. Do stávajících budov se nastěhovala 2. 9. 1967. K 1. 9. 1996 byl vytvořen nový právní subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň.

Škola patří mezi největší střední školy v Plzeňském kraji. Navštěvuje ji kolem 1 100 studentů. Pedagogický sbor tvoří 108 odborníků v technických a všeobecně-vzdělávacích předmětech a 2 asistenti pedagoga. Provoz obou škol zajišťuje dalších 37 zaměstnanců, na domově mládeže pak pracuje 21 vychovatelů a 2 asistenti pedagoga.

SPŠE poskytuje svým žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou v slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických oborech, v informačních technologiích a oboru Technické lyceum. Výuka dle školních vzdělávacích programů v oborech Elektrotechnika a Technické lyceum probíhá od 1. září 2008, v oboru Informační technologie od 1. září 2009.  Obor Technické lyceum je určený pro přípravu studentů zejména k vysokoškolskému studiu technických, přírodovědných nebo ekonomických směrů. Všichni absolventi bez ohledu na obor získají dobré znalosti jednoho až dvou cizích jazyků a naučí se zacházet s počítačem a běžným programovým vybavením. Absolventi se uplatňují především ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem a provozováním elektrotechnických a elektronických zařízení a výpočetní techniky. Po získání nezbytné praxe budou též schopni podobnou firmu založit a vést. Řada absolventů studuje po maturitě některý z oborů naší VOŠ nebo odchází studovat na vysoké školy (především na Západočeskou univerzitu, ČVUT Praha, ale i další školy v ČR).

VOŠ a SPŠE Plzeň je od roku 2001 lokální akademií (LCNA) pro Cisco Networking Academy (CNA, CNAP, NetAcad). Cílem tohoto celosvětového e-learningového programu je přispět k profesní přípravě síťových specialistů pro potřeby budování globální informační společnosti. Kurzy CCNA Exploration lze studovat na naší škole.

Vyšší odborné školy poskytují absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace. Patří mezi terciární stupeň vzdělání, studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Vyšší odborné školy jsou zařazeny do českého vzdělávacího systému od roku 1995 a studuje na nich přibližně 10% absolventů terciárního vzdělání.

VOŠ vyžadují od studenta účast na přednáškách a cvičeních, včetně odborné praxe. Právě praktické zaměření studia je pro vyšší odborné školy velká konkurenční výhoda.

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi mnoho příležitostí k uplatnění na trhu práce a mohou se plně a okamžitě zapojit do pracovního procesu ve svém oboru nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Naše vyšší odborná škola začínala v roce 1996 se dvěma obory Marketing a Výpočetní systémy. Později se přidaly Management dopravy a Stavebnictví. Od loňského školního roku máme oborů 5, přibyl obor Elektrotechnika v inteligentních stavbách. Jednotlivé vzdělávací programy pravidelně akreditujeme a přizpůsobujeme trhu práce.

Ke škole patří též domov mládeže a školní jídelna, kde se mohou žáci naší školy ubytovat a stravovat. Na domově mládeže jsou dvoulůžkové pokoje (lze si domluvit například společné ubytování kamarádů apod.), v každém pokoji je možnost připojení na internet. Studenti ubytovaní v našem domově mládeže mají možnost se zapojit do různých sportovních kroužků a soutěží, navštívit divadelní představení, koncerty a exkurze, stát se členem vzdělávacího kroužku v oblasti kapitálových trhů, seberealizovat se v rámci grantových projektů apod.

Celý areál školy má vybudovaný bezbariérový přístup, škola poskytuje vzdělání i tělesně postiženým žákům.