banner přijímačky

 

KONTAKTY

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111, fax: +420 377 418 222
E-mail: spse@spseplzen.cz, vos@spseplzen.cz
IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301
ID dat. sch.: 3a4ipn2
číslo účtu: 400609464/0600

Ředitelka školy

Ing. Naděžda Mauleová, MBA
tel.: +420 377 418 000, mobil: +420 777 453 456
E-mail: mauleova@spseplzen.cz

Zástupci ředitelky:

Mgr. Jan Syřínek
zástupce ŘŠ pro provoz školy

ICT koordinátor
tel.: +420 377 418 001, mobil: +420 774 061 168
E-mail: syrinek@spseplzen.cz

 

Mgr. Jana Müllerová
zástupce ŘŠ pro pedagogickou činnost

tel.: +420 377 418 002, mobil:  +420 777 453 457
E-mail: mullerova@spseplzen.cz
Jana Mulerova

 

Mgr. Pavla Procházková
zástupce ŘŠ pro VOŠ

tel.: +420 377 418 003, mobil: +420 778 736 630
E-mail: prochazkova@spseplzen.cz

Zástupci ŘŠ – vedoucí kateder

Mgr. Jitka Hicková
vedoucí katedry humanitních předmětů

kabinet 2209, +420 377 418 229, mobil:  +420 773 785 992
E-mail: hickova@spseplzen.cz
Mgr. Ivana Vargová
vedoucí katedry přírodovědných předmětů a ekonomie

kabinet 1506, +420 377 418 156, mobil:  +420 778 760 669
E-mail: vargova@spseplzen.cz
Ing. Karel Hajžman
vedoucí katedry odborných předmětů

kabinet 3206, +420 377 418 326, mobil:  +420 778 760 668
E-mail: hajzman@spseplzen.cz
Mgr. Pavel Anderle
vedoucí katedry výpočetní techniky a tělesné výchovy

kabinet 1401, +420 377 418 142, mobil:  +420 777 197 588
E-mail: anderle@spseplzen.cz

Výchovné poradenství:

Mgr. Alena Veselá
kabinet 1301, +420 377 418 131
E-mail: vesela@spseplzen.cz
PaedDr. Jana Levá
kabinet 3401, +420 377 418 341
E-mail: leva@spseplzen.cz

Psychologická poradna:

PaedDr. Jana Levá
kabinet 3401, +420 377 418 341
E-mail: leva@spseplzen.cz

Domov mládeže:

Mgr. Bc. Radka Hronková, vedoucí vychovatelka DM
tel.: +420 377 418 501, +420 774 530 960
E-mail: hronkova@spseplzen.cz

Vrátnice DM: +420 377 418 561-2

Školní jídelna:

Iva Nádraská
vedoucí ŠJ

tel.: +420 377 418 700, +420 774 530 967
E-mail: nadraska@spseplzen.cz

Zaměstnanci

Kontaktujte nás: