Služby školního psychologa


Naše priorita – vzdělání.

Hlavním úkolem naší školy je – učit.

Pomůžeme vám!

Školní psycholog vytváří program poskytování pedagogicko-psychologických služeb ve škole:

 • Zachycování specifických poruch učení
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 2. a 3. stupně PO podle potřeby sestavování a vedení individuálních vzdělávacích plánů
 • U žáků s výchovnými, zdravotními či vzdělávacími potížemi lze na vyžádání rodičů nebo TU poskytnout PO 1. stupně
 • Zásady správného učení pro žáky (osvěta, přednášky)
 • Prevence školního neúspěchu žáků, náprava a vedení
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělání

Chceme, abyste se ve škole cítili klidně a v bezpečí. Všechny vaše osobní problémy jsou řešitelné.

 • Individuální případová práce se žáky, zaměstnanci školy i rodiči
 • Krizová intervence „prvního kontaktu“ pro žáky, pedagogické zaměstnance a zákonné zástupce žáků
 • Individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělání
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
 • Sociální klima ve třídách, prevence a řešení šikany

Konzultační hodiny:

vždy v pondělí 9,30 – 11,00

jen v tuto dobu osobní a telefonický kontakt.

V ostatních dnech konzultace objednávejte mailem   leva@spseplzen.cz

PaedDr.Jana Levá, Kabinet 2302

školní psycholožka