banner přijímačky

 

Co je IoT?

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo s člověkem, a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu.

Takto propojená zařízení umožní sběr velkého množství dat, která lze dále zpracovávat a využívat v nejrůznějších oblastech jako logistika, zdravotnictví, energetika, doprava, meteorologie atd. Dále se tato technologie uplatňuje v oboru inteligentních elektroinstalací čili v „chytrých domech“.

Pojem „internet věcí“ je pouze zastřešující sousloví. Již dnes v praxi funguje nespočet zařízení, jako jsou dálkově ovládané spotřebiče (zásuvky, osvětlení), kamery, meteostanice či jednotlivé senzory. Prozatím však nespolupracují pod jednou technologií a společným protokolem.

Průmysl 4.0 je potom označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat autonomní kyberneticko-fyzikální systémy, jenž převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.  Produkty i stroje dostanou čipy, pomocí nichž budou navzájem komunikovat a bude je možné vzdáleně kontrolovat či řídit.

V průmyslu 4.0, jehož základy tvoří internet věcí, se budou dále využívat cloudová úložiště, datová centra, strojové učení a umělá inteligence, automatické hlášení problémů ve výrobě nebo tzv. „chytré sklady“, které samy reagují na stav svých zásob a upravují jejich tok.

Více informací na IoT portálu.

iotInternet věcí jako nové zaměření studijního oboru Elektrotechnika

Od školního roku 2017/2018 budeme nabízet nové zaměření oboru Elektrotechnika – Internet věcí (IoT). Hlavním rysem tohoto zaměření bude spojení dvou oborů – Elektrotechniky a Informačních technologií, které se v praxi tak jako tak propojují. Reagujeme tím tedy na poptávku trhu práce, která jistě v budoucnu ještě mnohonásobně poroste.

Valná část výuky bude probíhat čistě prakticky s využitím jednodeskových počítačů Arduino a Raspberry PI, které budou využívány pro ovládání a práci s tzv. smarty zařízeními. Některá „smarty“ zařízení budou studenti v rámci elektrotechniky sami vyrábět. Další část výuky bude obsahovat programování, tvorbu webových stránek, počítačové sítě a hardware atd.

Zaměření je vhodné pro technicky zaměřené studenty, které baví „bastlit“ a nejsou jim cizí ani Informační technologie. Nejde ovšem o počáteční znalosti, ale o chuť se těmto oborům učit. Uplatnění absolventů je tak široké, jako je široký pojem Internet věcí.

Pokud máte zájem si popovídat o možnostech studia IoT na naší škole nebo si chcete vyzkoušte na jednoduchém praktickém zapojení, jestli je Internet věcí pro Vás, pak určitě přijďte na jednu z následujících akcí:

Rádi Vás uvidíme.

Více informací: