Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021


POZOR AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY!!!

Od pondělí 11. ledna 2021 pokračuje provoz školy VOŠ a SPŠE Plzeň ve stejném režimu jako v prvním lednovém týdnu.

Pro všechny žáky střední školy pokračuje výuka DISTANČNÍM ZPŮSOBEM dle platného rozvrhu a pokynů vyučujících, a to do odvolání, v souladu s platnými nařízeními vlády ČR a metodikou MŠMT. Možné jsou pouze prezenční individuální konzultace na základě předchozí domluvy s vyučujícím a v rozsahu vždy pouze jeden žák či jeden student u jednoho pedagogického pracovníka. Vyučující si v domluvený čas vyzvedne žáka nebo studenta na vrátnici školy a po skončení konzultace ho doprovodí k východu. Žák či student má povinnost se zapsat na vrátnici školy do připraveného formuláře.

V týdnu od 11. ledna 2021 začíná pro studenty VOŠ zkouškové období. Ukončování klasifikace za zimní období školního roku 2020/2021 se může konat distančním i prezenčním způsobem, dle pokynů vyučujících a po vzájemné domluvě. Ukončování klasifikace je možné ve skupinách maximálně deseti osob, včetně zkoušejícího. Celou skupinu si vyučující vyzvedne u vrátnice školy a dovede na místo konání zkoušení. Studenti se při příchodu do školy zapíší do připraveného formuláře a následně zaznamenají i odchod.

Ukončování klasifikace za zimní období školního roku u VOŠ a individuální konzultace se mohou konat z provozních důvodů školy od 7 do 15 hodin.

Nadále zůstává uzavřený pro všechny ubytované domov mládeže.

Školní jídelna je v provozu pro zaměstnance školy. Pro žáky, studenty a cizí strávníky, kteří mají o oběd zájem, bude možný výdej objednané stravy výdejním okénkem od 11 do 11.15 hodin.

Všechna opatření platí do odvolání. Sledujte nadále všechny komunikační kanály školy: školní e-mail, Portál školy, webové stránky a FB.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Přílohy s informacemi a manuály: