Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021


INFORMACE K VÝUCE V 1. – 3. ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY V TÝDNU OD 24. KVĚTNA 2021

POZOR!!! Ve dnech 24. a 25. května pokračuje v naší škole u žáků 1., 2. a 3. ročníků střední školy distanční výuka. POZOR!!! Prezenční výuka startuje pro středoškoláky od středy 26. května 2021 třídnickou hodinou, během které provedou žáci pod vedením třídního učitele samotestování antigenními testy. Nepřítomné žáky třídní učitel zaeviduje a zajistí otestování po příchodu do školy v daném týdnu v IC školy. V dalších týdnech bude třídnická hodina s testováním vždy 1. hodinu v pondělí. V souvislosti se zajištěním preventivního testování, bude také upraven rozvrh hodin. Sledujte nadále školní e-mailovou schránku, školní informační portál, intranet a změny rozvrhu v bakalářích. V rámci výuky se uskuteční i výuka tělesné výchovy při dodržení platných protiepidemických opatření.

Více informací o fungování škol od 24. května 2021 zde: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3


INFORMACE K VÝUCE PRO STUDENTY VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TÝDNU OD 24. KVĚTNA 2021

POZOR!!! Výuka na vyšší odborné škole bude až do konce letního období probíhat distanční formou. V případě potřeby prezenční výuky platí stejná pravidla jako u konzultací v tomto období. V den výuky si vyučující vyzvedne studenty u vrátnice školy, odvede je do Informačního centra k provedení preventivního testování a po negativním testu si je odvede do učebny. Stejné opatření platí i pro příchod na zápočty a zkoušky. Studenti nadále nemají umožněný přístup do školní budovy s použitím čipu. Sledujte nadále školní e-mailovou schránku, informační portál a intranet. 

Více informací o fungování škol od 24. května 2021 zde: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3


INFORMACE PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY, ÚČASTNÍKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ

Před příchodem na didaktické testy musí v pondělí 24. května 2021 podstoupit VŠICHNI MATURANTI preventivní antigenní testy! Nelze uznávat výsledky testování z minulých dnů. Platí pouze čtyři výjimky:

1. prodělaný covid max. 90 dní zpětně – potvrzení o pozitivním testu,
2. ukončené očkování (14 dní po 2. dávce),
3. profesionální PCR test (max. 14 dní starý)
4. profesionální AG test (max 72 hodin starý).

Všichni účastníci didaktických testů mají zajištěný samostatný vstup do školy přes dílny z Blatenské ulice. Preventivní testování bude probíhat v učebně D17 (dílna). Tímto vchodem přijdou i ti, na něž se vztahují výše uvedené výjimky z povinného testování.
Vstup do školy bude v pondělí 24. května 2021 pro účastníky didaktického testu z matematiky v čase od 7:00 do 7:30 hodin, pro účastníky didaktického testu z anglického jazyka v čase od 12:00 do 13:00 hodin. V úterý 25. května a ve středu 26. května (platí pro účastníky didaktických testů MAT+) je vstup běžně hlavním vchodem. POZOR!!! Pokud někdo přijde na poslední chvíli nebo pozdě, nemůžeme garantovat, že včas stihneme testy a zadání didaktického testu!
Všichni negativně otestovaní žáci dostanou na ruku rozlišovací pásek, kterým se prokáží zadavatelům didaktických testů. Tento pásek si ponechají i pro další dny.

Co se týče testování na ústní zkoušky, toto bude zajišťovat třídní učitel. Všichni maturanti z daného půldne, dostavte se všichni 20 minut před prvním losováním.

Více informací o fungování škol od 24. května 2021 zde: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3


POZOR!!! AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY!!!

Výuka na VOŠ a SPŠE Plzeň pokračuje od pondělí 15. února 2021 stejně jako dosud distančním způsobem. Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Uzavřený zůstává nadále i domov mládeže. Vše platí až do odvolání.

Více: https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud?fbclid=IwAR1SmWUC7ISH0PVb_8wCnkWfRjnCUmjoJZ-9eAWohSffnVIBcAyonydfEG0


Vážení zaměstnanci, žáci a studenti,

na základě Metodického pokynu Hlavní hygieničky ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR (viz příloha), Krajské hygienické stanice v Plzni a našeho zřizovatele, kterým je Plzeňský kraj, doporučuji všem, aby jako prostředek prevence šíření nemoci COVID-19 užívali jako ochranu dýchacích cest na pracovišti a ve všech prostorách školy, včetně jídelny či domova mládeže, obličejové chirurgické masky, tzv. roušky nebo respirátory. Ve smyslu tohoto pokynu se za náležitou ochranu dýchacích cest nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst například šálou či šátkem.

Nadále platí povinnost hlásit výskyt onemocnění ošetřujícímu lékaři a kontakt s osobami, které mohou být ohroženy nákazou hygienické stanici.

Toto doporučení platí do odvolání.

Děkuji za pochopení a dodržování hygienických zásad pro omezení šíření nemoci COVID-19.

Krize – metodický pokyn – ochrana úst – 11.2.2021

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

ředitelka školy

Sledujte nadále všechny komunikační kanály školy: školní e-mail, systém Bakaláři, Portál školy, webové stránky a FB.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Přílohy s informacemi a manuály: