Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021


POZOR!!! AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY!!!

Výuka na VOŠ a SPŠE Plzeň pokračuje od pondělí 15. února 2021 stejně jako dosud distančním způsobem. Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Uzavřený zůstává nadále i domov mládeže. Vše platí až do odvolání.

Více: https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud?fbclid=IwAR1SmWUC7ISH0PVb_8wCnkWfRjnCUmjoJZ-9eAWohSffnVIBcAyonydfEG0


Vážení zaměstnanci, žáci a studenti,

na základě Metodického pokynu Hlavní hygieničky ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR (viz příloha), Krajské hygienické stanice v Plzni a našeho zřizovatele, kterým je Plzeňský kraj, doporučuji všem, aby jako prostředek prevence šíření nemoci COVID-19 užívali jako ochranu dýchacích cest na pracovišti a ve všech prostorách školy, včetně jídelny či domova mládeže, obličejové chirurgické masky, tzv. roušky nebo respirátory. Ve smyslu tohoto pokynu se za náležitou ochranu dýchacích cest nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst například šálou či šátkem.

Nadále platí povinnost hlásit výskyt onemocnění ošetřujícímu lékaři a kontakt s osobami, které mohou být ohroženy nákazou hygienické stanici.

Toto doporučení platí do odvolání.

Děkuji za pochopení a dodržování hygienických zásad pro omezení šíření nemoci COVID-19.

Krize – metodický pokyn – ochrana úst – 11.2.2021

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

ředitelka školy

Sledujte nadále všechny komunikační kanály školy: školní e-mail, systém Bakaláři, Portál školy, webové stránky a FB.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Přílohy s informacemi a manuály: