banner přijímačky

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení ve všech oborech VOŠ kromě oboru Marketing.

V roce 2017/18 budeme otevírat první ročník v těchto vzdělávacích programech:

 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace
 • Elektrotechnika v inteligentních stavbách
 • Stavebnictví
 • Marketing (obor již plně obsazen)
3. kolo přijímacího řízení přihlášky do 21. 9. 2017
přijímací řízení 22. 9. 2017

Počet přijímaných uchazečů je omezen kapacitou oboru.

Přihláška ke studiu ke stažení

Jak vyplnit přihlášku?

 • vyplňte známky z posledního ročníku SŠ, spočítejte průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)
 • přiložte kopii vysvědčení posledního ročníku SŠ nebo výpis známek
 • přihláška musí obsahovat předtištěné povinné údaje vč. rodného čísla
 • není potřeba vyplňovat potvrzení od lékaře
 • za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek
 • přihlášku podejte pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2017

V přijímacím řízení se nebudou konat přijímací zkoušky a uchazeči budou přijímání podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku na střední škole. Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, technické lyceum a obchodní akademie bude průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

V jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na jeden obor.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů na úřední desce školy a na webových stránkách. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude následně odesláno poštou.

Studenti, kteří konají maturitní zkoušku v zářijovém termínu na střední škole, se mohou zúčastnit všech kol přijímacího řízení kromě prvního. Maturitní vysvědčení doloží neprodleně po jeho získání.

V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitelka školy rozhodnout o konání dalších kol přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná pro všechna kola.

SLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

VÝSLEDKY  1.  KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

PODROBNÉ INFORMACE K TISKU

Další informace  vám rádi podáme na studijním odd. VOŠ – Bc. Štěpánka Rottová, tel. 377 418 013,  zástupkyně ředitelky pro Vyšší odbornou školu Mgr. Pavla Procházková 377 418 003.