banner přijímačky

 

 • Příjímací řízení na školní rok 2017/2018 je již uzavřeno.
 • Těšíme se na Vás v dalším školním roce. V průběhu listopadu zveřejníme kritéria pro přijetí ve školním roce 2018/19.


V roce 2018/19 budeme otevírat první ročník v těchto vzdělávacích programech:

 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace
 • Elektrotechnika v inteligentních stavbách
 • Marketing
 • Informatika ve firemní praxi – NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR!
1. kolo přijímacího řízení přihlášky do 31. 5. 2018
přijímací řízení poslední týden v červnu

Přihláška ke studiu ke stažení

Jak vyplnit přihlášku?

 • vyplňte známky z posledního ročníku SŠ, spočítejte průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)
 • přiložte kopii vysvědčení posledního ročníku SŠ nebo výpis známek
 • přihláška musí obsahovat předtištěné povinné údaje vč. rodného čísla
 • není potřeba vyplňovat potvrzení od lékaře
 • za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek
 • přihlášku podejte pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2018

V přijímacím řízení se nebudou konat přijímací zkoušky a uchazeči budou přijímání podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku na střední škole. Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, technické lyceum a obchodní akademie bude průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

V jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na jeden obor.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů na úřední desce školy a na webových stránkách. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude následně odesláno poštou.

Studenti, kteří konají maturitní zkoušku v zářijovém termínu na střední škole, se mohou zúčastnit všech kol přijímacího řízení kromě prvního. Maturitní vysvědčení doloží neprodleně po jeho získání.

V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitelka školy rozhodnout o konání dalších kol přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná pro všechna kola.

 

Další informace  vám rádi podáme na studijním odd. VOŠ – Bc. Štěpánka Rottová, tel. 377 418 013,  zástupkyně ředitelky pro Vyšší odbornou školu Mgr. Pavla Procházková 377 418 003.