banner přijímačky

 

Obory vzdělání

Podrobné informace z akreditace  jednotlivých oborů vzdělání získáte rozkliknutím následujících odkazů:

MARKETING

DOPRAVA

STAVEBNICTVÍ (stavby pozemní)

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH

Kompletní akreditace jsou v souladu s § 6, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů k nahédnutí na studijním oddělení VOŠ.