banner přijímačky

 

Obory vzdělání

Podrobné informace z akreditace  jednotlivých oborů vzdělání získáte rozkliknutím následujících odkazů:

MARKETING

DOPRAVA

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH

STAVEBNICTVÍ (stavby pozemní) – první ročník naposled otevřen ve školním roce 2017/2018

INFORMATIKA VE FIREMNÍ PRAXI – nový obor poprvé otevřen ve školním roce 2018/2018

 

 

Kompletní akreditace jsou v souladu s § 6, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů k nahédnutí na studijním oddělení VOŠ.