banner přijímačky

 

Ubytování

Náš domov mládeže – s ubytovací kapacitou 697 míst – je jedním z největších zařízení svého druhu v ČR. Jeho základní část tvoří dvě výškové budovy, v nichž je pro ubytování žáků vyčleněno 20 podlaží.

Na každém patře jsou k dispozici sprchy, sociální zařízení, kuchyňka a společenská místnost a v každém pokoji je zavedený na internet.

Studenti a žáci jsou v rozděleni do 16 výchovných skupin – pavilon A – 10 VS a pavilon B – 6 VS.

Výchovně vzdělávací a organizační činnost zajišťují :

  • 2 vedoucí vychovatelé
  • 16 skupinových vychovatelů
  • 2 zastupující vychovatelé
  • 2 asistenti pedagoga
  • 1 sportovní instruktor

 

Při plnění pracovních úkolů vycházíme z plánů výchovně vzdělávací práce, z rozpisu služeb na jednotlivé měsíce a z povinností, které jsou obsaženy v pracovní náplni vychovatele.