banner přijímačky

 

Archiv prispevku: Realizované projekty

Roboti se proháněli po nádvoří krajského úřadu

Ukázky z výuky odborných předmětů na naší škole si vzali na starost žáci právě končících 1. ročníků a společně s vyučujícím Karlem Englerem připravili atraktivní program pro akci Ručičky kraje, která se konala v úterý 20. června na nádvoří Krajského

Kompletní výsledky okresního kola SOČ

V okresním kole SOČ, které se konalo 4. dubna 2017 v prostorách naší školy, se utkalo 38 soutěžních prací, které byly dílem celkem 53 žáků z jedenácti plzeňských škol. Své zástupce do soutěže vyslali: VOŠ a SPŠE Plzeň, Střední průmyslová

Nejlepší práce postupují do krajského kola SOČ

Do krajského kola soutěže SOČ postupuje sedm prací našich žáků. Rozhodlo o tom okresní kolo SOČ, které se konalo 4. dubna 2017 přímo v prostorách naší školy. Krásné výsledky vybojovali v konkurenci soutěžících z dalších deseti plzeňských škol. Nejlépe si

Naši tvůrci webu uspěli v krajské soutěži Junior Erb

Krásné třetí místo si odnesli ze soutěže tvůrců webových stránek do 18 let nazvané Junior Erb žáci 2.H naší školy oboru Informační technologie se zaměřením na sítě a webdesign. V uvedené kategorii se utkalo sedm projektů. Žáci Petra Pelíšková a

Skvělé výsledky našich žáků v Technické olympiádě Plzeňského kraje

Skvělých výsledků ve 4. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje dosáhly čtyři z pěti týmů žáků naší školy. Soutěže se účastnilo deset středních škol, které reprezentovalo celkem 32 prací. Úkolem bylo vymyslet zajímavé technické řešení na zadané téma a zpracovat je

Inovace laboratorního měření

Projekt je zaměřen na moderní způsoby výuky a zařízení výukové laboratoře. Cílem projektu je kvalifikovaně připravit studenty jak pro práci v odborných firmách, tak pro úspěšné studium na technických vysokých školách. Modernizovanou laboratoř bude možné využívat pro praktická cvičení v

Bouráme další bariéry

Cílem projektu je zlepšení bezbariérovosti školy a umožnění studia i těžce zdravotně postiženým zájemcům o studium na naší škole. Projekt umožní dokončení bezbariérového přístupu zdravotně postižených do prostoru dílen bez pomoci jiných osob a současně řeší výstavbu sociálního zařízení pro

Zdravé sebevědomí je nejlepší prevence

Tímto projektem chceme navázat na aktivity v oblasti prevence a rozšířit výchovné působení na naše studenty. Ve spolupráci s P-centrem nabídneme studentům semináře na témata z oblasti prevence sociálních jevů – např. sociální klima třídy, legální a ilegální drogy, otázky

Posilováním právního vědomí proti kriminalitě

Tímto naším novým projektem bychom chtěli navázat na naše předchozí aktivity především v oblasti prevence kriminality a v souladu s rámcovými plány a výukovými osnovami a minimálním preventivním programem chceme ve spolupráci s P-centrem realizovat semináře. Cílem všech seminářů je

Hledání cest

Hlavní prioritou projektu je pomoc studentům při adaptaci na nové prostředí (DM, škola), začlenění se do nových kolektivů, zvládání zátěžových situací, podpora zdravého životního stylu a poskytování pocitu bezpečí, důvěry a vedení. Dále je projekt zaměřen na včasnou intervenci při