banner přijímačky

 

Archiv prispevku: Realizované projekty

Skvělé výsledky našich žáků v Technické olympiádě Plzeňského kraje

Skvělých výsledků ve 4. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje dosáhly čtyři z pěti týmů žáků naší školy. Soutěže se účastnilo deset středních škol, které reprezentovalo celkem 32 prací. Úkolem bylo vymyslet zajímavé technické řešení na zadané téma a zpracovat je

Inovace laboratorního měření

Projekt je zaměřen na moderní způsoby výuky a zařízení výukové laboratoře. Cílem projektu je kvalifikovaně připravit studenty jak pro práci v odborných firmách, tak pro úspěšné studium na technických vysokých školách. Modernizovanou laboratoř bude možné využívat pro praktická cvičení v

Bouráme další bariéry

Cílem projektu je zlepšení bezbariérovosti školy a umožnění studia i těžce zdravotně postiženým zájemcům o studium na naší škole. Projekt umožní dokončení bezbariérového přístupu zdravotně postižených do prostoru dílen bez pomoci jiných osob a současně řeší výstavbu sociálního zařízení pro

Zdravé sebevědomí je nejlepší prevence

Tímto projektem chceme navázat na aktivity v oblasti prevence a rozšířit výchovné působení na naše studenty. Ve spolupráci s P-centrem nabídneme studentům semináře na témata z oblasti prevence sociálních jevů – např. sociální klima třídy, legální a ilegální drogy, otázky

Posilováním právního vědomí proti kriminalitě

Tímto naším novým projektem bychom chtěli navázat na naše předchozí aktivity především v oblasti prevence kriminality a v souladu s rámcovými plány a výukovými osnovami a minimálním preventivním programem chceme ve spolupráci s P-centrem realizovat semináře. Cílem všech seminářů je

Hledání cest

Hlavní prioritou projektu je pomoc studentům při adaptaci na nové prostředí (DM, škola), začlenění se do nových kolektivů, zvládání zátěžových situací, podpora zdravého životního stylu a poskytování pocitu bezpečí, důvěry a vedení. Dále je projekt zaměřen na včasnou intervenci při

Výstavba víceúčelového hřiště

Cílem projektu je vytvoření moderního sportovního zařízení s charakterem obecního sportoviště, které budou moci využívat jak žáci školy a domova mládeže, tak i sportovní oddíly a sportující veřejnost a to po celý den/týden s volným přístupem. Hřiště bude bezplatně k

Naprogramujme stroje, ať pracují za nás

Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Cílem projektu je motivovat žáky končící ZŠ ke studiu technických oborů. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno vlastní činností žáků při praktickém obrábění materiálů

Elektřina kolem nás

Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Žáci ZŠ Plzeňského kraje budou seznámeni s činností jednoduchých elektrických obvodů. Na výběru témat se budou podílet sami žáci a jejich praktická realizace bude

Co umí počítač při konstruování výrobku

Projekt je zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009“ . Smyslem projektu je motivovat žáky končící základní školu ke studiu na technických školách. Přiblížení k technickým dovednostem bude realizováno pomocí pochopení grafické počítačové konstrukce