(rozvrh platn od 26.11.2018)

Vy odborn kola a Stedn prmyslov kola elektrotechnick Plze  1.A  (Charvtov Lucie, 2408)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:15

6
12:15-13:00

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

9
14:45-15:30

10
15:35-16:20

11
16:25-17:10

12
17:15-18:00

13
18:05-18:50

 
P
o

 

 

AD: ZAE (PRA1) Me (D32)

AD: ZAE (PRA1) Me (D32)

AD: ZAE (PRA1) Me (D32)

ANJ (AJ4) Vh (2406)

 
 
-- OBD --

MAT
Fr
(2408)

IKT
Bh
(2408)

CSD
K
(2408)

         

AD: PRA (PRA2) Chr (D42)

AD: PRA (PRA2) Chr (D42)

AD: PRA (PRA2) Chr (D42)

ANJ (AJ1) Bd (2308)

BE: PRA (PRA1) Chr (D42)

BE: PRA (PRA1) Chr (D42)

BE: PRA (PRA1) Chr (D42)

ANJ (AJ2) Kv (1500)

BE: PRA (PRA2) En (D44)

BE: PRA (PRA2) En (D44)

BE: PRA (PRA2) En (D44)

ANJ (AJ3) Ch (1307)

CF: PRA (PRA1) En (D44)

CF: PRA (PRA1) En (D44)

CF: PRA (PRA1) En (D44)

ANJ (AJ5) Bo (3305)

CF: ZAE (PRA2) Me (D32)

CF: ZAE (PRA2) Me (D32)

CF: ZAE (PRA2) Me (D32)

ANJ (AJ6) D (1304)

 

t

 

 

LIV
Ch
(2408)

CJK
Ch
(2408)

CSD
K
(2408)

ANJ (AJ4) Vh (2408)

 
 
-- OBD --

TEV (Chl)
Ro
(TV2)

MAT
Fr
(2408)

ZAE
Me
(2408)

TEV (Dv)
Ro
(TV1)

       

ANJ (AJ1) Bd (3402)

ANJ (AJ2) Kv (2211)

ANJ (AJ3) Ch (1304)

ANJ (AJ5) Bo (1307)

ANJ (AJ6) D (1500)

 
S
t

 

IKT (S2)
Bh
(1406)

IKT (S2)
Bh
(1406)

CJK
Ch
(2408)

TED
Kl
(2408)

FYZ
Kr
(1512)

 
 
-- OBD --

MAT
Fr
(2408)

MAT
Fr
(2408)

ZAE
Me
(2408)

TEV (Dv)
Ro
(TV1)

TEV (Dv)
Ro
(TV1)

     

TEV (ZDR)
f
(TV2)

TEV (ZDR)
f
(TV2)

 

t

 

 

IKT (S1)
Bh
(1406)

IKT (S1)
Bh
(1406)

ANJ (AJ4) Vh (2408)

FYZ
Kr
(2408)

 
 
-- OBD --

TED
Kl
(2408)

ZAE
Me
(2408)

CHE
Pz
(1511)

         

ANJ (AJ1) Bd (2407)

ANJ (AJ2) Kv (1304)

ANJ (AJ3) Ch (1307)

ANJ (AJ5) Bo (3305)

ANJ (AJ6) D (1500)

 
P

 

TEV (Chl1)
Ro
(BAZ1)

TEV (Chl1)
Ro
(BAZ1)

CHE
Pz
(1305)

MAT
Fr
(2408)

ZAE
Me
(2408)

CJK
Ch
(2408)

TH
Ch
(2408)

             

TEV (Chl2)
e
(BAZ3)

TEV (Chl2)
e
(BAZ3)

Zpracovno v systmu Bakali