(rozvrh platn od 19.3.2019)

Vy odborn kola a Stedn prmyslov kola elektrotechnick Plze  1.A  (Charvtov Lucie, 2408)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:15

6
12:15-13:00

7
13:05-13:50

8
13:55-14:40

9
14:45-15:30

10
15:35-16:20

11
16:25-17:10

12
17:15-18:00

13
18:05-18:50

 
P
o

 

 

AD: ZAE (PRA1) Me (D32)

AD: ZAE (PRA1) Me (D32)

AD: ZAE (PRA1) Me (D32)

ANJ (AJ4) Vh (2406)

 
 
-- OBD --

MAT
Fr
(2408)

IKT
Bh
(2408)

CSD
K
(2408)

         

AD: PRA (PRA2) Chr (D42)

AD: PRA (PRA2) Chr (D42)

AD: PRA (PRA2) Chr (D42)

ANJ (AJ1) Bd (2408)

BE: PRA (PRA1) Chr (D42)

BE: PRA (PRA1) Chr (D42)

BE: PRA (PRA1) Chr (D42)

ANJ (AJ2) Kv (1500)

BE: PRA (PRA2) En (D44)

BE: PRA (PRA2) En (D44)

BE: PRA (PRA2) En (D44)

ANJ (AJ3) Ch (1307)

CF: PRA (PRA1) En (D44)

CF: PRA (PRA1) En (D44)

CF: PRA (PRA1) En (D44)

ANJ (AJ5) Bo (3305)

CF: ZAE (PRA2) Me (D32)

CF: ZAE (PRA2) Me (D32)

CF: ZAE (PRA2) Me (D32)

ANJ (AJ6) D (1304)

 

t

 

 

TED
Kl
(2408)

CJK
Ch
(2408)

CSD
K
(2408)

ANJ (AJ4) Vh (2408)

 
 
-- OBD --

TEV (Chl)
Ro
(TV2)

MAT
Fr
(2408)

ZAE
Me
(2408)

TEV (Dv)
Ro
(TV1)

NEJn (NEJn)
f
(1501)

     

ANJ (AJ1) Bd (3402)

ANJ (AJ2) Kv (2211)

ANJ (AJ3) Ch (1304)

NEJn (NEJn)
f
(1501)

ANJ (AJ5) Bo (1307)

ANJ (AJ6) D (1500)

 
S
t

 

IKT (S2)
Bh
(1406)

IKT (S2)
Bh
(1406)

CJK
Ch
(2408)

LIV
Ch
(2408)

FYZ
Kr
(1512)

 
 
-- OBD --

MAT
Fr
(2408)

MAT
Fr
(2408)

ZAE
Me
(2408)

TEV (Dv)
Ro
(TV1)

TEV (Dv)
Ro
(TV1)

     

TEV (ZDR)
f
(TV2)

TEV (ZDR)
f
(TV2)

 

t

 

 

IKT (S1)
Bh
(1406)

IKT (S1)
Bh
(1406)

ANJ (AJ4) Vh (2408)

FYZ
Kr
(2408)

 
 
-- OBD --

TED
Kl
(2408)

ZAE
Me
(2408)

CHE
Pz
(1511)

         

ANJ (AJ1) Bd (2407)

ANJ (AJ2) Kv (1304)

ANJ (AJ3) Ch (1307)

ANJ (AJ5) Bo (3305)

ANJ (AJ6) D (1500)

 
P

 

TEV (Chl)
Ro
(TV2)

TEV (Chl)
Ro
(TV2)

CHE
Pz
(1205)

MAT
Fr
(2408)

ZAE
Me
(2408)

CJK
Ch
(2408)

TH
Ch
(2408)

             

Zpracovno v systmu Bakali